Information till säsongsgäster

Denna sida innehåller information till säsongsgäster på Garviks Camping

Garviks Camping har beslutat att minimera antal papper som skickas ut varje år. I vår campings stadgar och mål finns tydliga miljömål och detta är en av de beslut som är inom det området. Så istället för att skickar all information i ett kuvert, som i många fall redan finns här på hemsidan, så har vi skapat denna sida där vi har sammanställt all information - för dig som är säsongsgäst. 

 

Utdrag ur ordningsregler - vid vistelse på Garviks Camping

I samband med betalning av säsongsavgift har campinggästen bekräftat att man godkänt nedanstående regelverk och förbundit sig till att rätta sig efter densamma. Korrigeringar kan ske under säsong och finns då uppdaterat här. Information kan också sättas upp på anslagstavlan vid Receptionen.
Ladda ner "Ordningsregler Garviks Camping"


ÅRETS DATUM
All information finns i vår "Aktivitetskalender"
Kalendern (uppdateras varje vår efter planeringsmöte)


ELFÖRESKRIFTER 
För allas säkerhet så måste alla följa de elföreskrifter som gäller för campingen.
Elföreskrifter - Garviks Camping

På campingen gäller anslutning i stolpen med CEE hane:

cee handske


AVLÄSNING ELFÖRBRUKNING
I din säsongsavgift ingår den mängd el (kWh) som framgår av din faktura (se även Priser för gällande volym).
Efter varje säsong skall du läsa av din stolpe/mätare, fylla i blankett och lämna in till föreningen (gärna i brevlådan vid duscharna)

Skriv gärna ut hemma och ta med dig till campingen - och låt den ligga till hands i vagnen.
Om du ändå behöver ett exemplar (utskrift) så är du välkommen till receptionen (se öppettider)
Avläsning av förbrukning och registrering


KARTA - FÖRVARING VINTER
Observera att vi inte tillåter att någons privata utrustning ställs in i Campingens utrymmen. Förvaring av golv och övrigt ska plockas ihop varje år och läggas på de ställen som Vaktmästaren/Campingen hänvisar (alt. fraktas bort från Campingen). När Campingen är stängd för säsongen får inga enheter stå kvar på Campingen.
Karta - vinterförvaring


INFO - BÅTPLATS
Pga mycket problem med rep, bottensänke och därmed båtar som sliter sig så är det beslutat att en båtplats ej får hyras ut! 
För dig som har båt - och hyr båtplats via campingen - så är det viktigt att du är informerat om vad som gäller.
Information om båtplats


AVFALL & KÄLLSORTERING
Avfallshantering på campingen
För Grovsopor hänvisar vi vänligt men bestämt till Återvinningscentralen i Strömstad, där det är gratis att lämna.


SKRÄP - ORDNING OCH REDA
Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Ser du något papper/skräp så ta upp det och släng på rätt ställe så vår camping hela tiden är så ren som möjligt. Hjälp personen om den inte vet hur sorteringen fungerar. Alla vi medlemmar har samma ansvar för campingens yttre och för våra gästers bemötande.


UTHYRNING
Uthyrning av uppställd enhet på Campingen är förbjudet.

AVTALET UPPHÖR ATT GÄLLA MED OMEDELBAR VERKAN OM:

Ovanstående är ett utdrag från våra Ordningsregler.

 

CAMPINGENS MÅLSÄTTNING
Campingen skall verka för en familjevänlig camping, och erbjuda möjligheter för alla åldrar till rekreation i en naturlig kustmiljö. Campingen skall värna skogen, klipporna, stränderna och i minsta möjliga mån göra ingrepp i naturen.

Allt för att åstadkomma en camping som är attraktiv år efter år, och på så sätt skapa kontinuitet bland campingens medlemmar och gäster. 

 

Meddela gärna vår webmaster om du saknar någon information eller du upplever att informationen inte stämmer!