Senaste nyheter från GC

14 juni

Klara för bokningar 2020

Nu när det klart att det man får resa inom Sverige så hoppas vi att det finns ett behov av att campa - även på Garviks Camping.

Måndag och tisdag 15-16/6 öppnar vi därför upp extra i receptionen mellan kl. 09-13 för bokningar via telefon och epost. Från onsdag 17/6 har vi normala öppettider och dessutom med utökade öppettider runt midsommar (se våra öppettider).

Utifrån rådande omständigheter så har campingen beslutat att inte använda sin fulla kapacitet - så runt 30 mindre enheter kommer tas in på campingen under 2020. Detta för att underlätta för den sociala distanseringen som fortfarande rekommenderas. Hör därför av dig för att säkra just din plats!

Från måndag är ni alltså välkomna att kontakta Matilda och Moa i receptionen för era bokningar i sommar!
epost: eller 0526-22327.

Vid bokning ange: vad ni kommer med? El? Hur länge ni vill stanna?

Välkomna till Garviks Camping 2020!

05 juni

Camping 2020 & Covid-19 info (Swe/Eng)

flag19 se Information från Garviks Camping

Fortfarande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder (just nu tills 15 juli) - men campa i Sverige kan vi göra!  Vi får fokusera på det som vi kan göra så blir det lättare att förhålla sig till det vi inte kan göra.

Regeringen har nu meddelat öppnat upp för resor inom Sverige (gäller från 13 juni) - men därmed inte sagt att allt är som förut. Som mycket annat denna vår och sommar så påverkas även vi av den rådande situationen, detta innebär att det klassiska midsommarfirandet i Fiskeviken tyvärr inte kommer att genomföras. Vi får alla se fram emot nästa midsommar när det gäller att tillsammans dansa kring majstången.

Det kommer givetvis även att kunna påverka andra aktiviteter som vi har tradition att genomföra, mer om detta kommer att informeras om på hemsida mm. Vi måste vara följsamma med de rekommendationer som kommer från våra myndigheter och vi följer löpande den information som kommer från våra myndigheter.

Som läget är idag så finns inga restriktioner för campingplatser, men enligt vad Folkhälsomyndigheten meddelade igår så skulle sådana komma inom kort. Vi får då återkomma med förtydligande information. Med nuvarande information så kan vi alltså se fram emot en sommar på Garviks Camping vilket känns positivt i dessa tider. 

Avslutningsvis är det viktigt att vi alla, på fullaste allvar, tar den "frihet under ansvar" som våra myndigheter gett oss - vilket bl.a innebär:

  • att vi inte resor om vi inte känner oss friska
  • att vi håller rekommenderad distans till varandra
  • att vi sköter vår handhygien

För detta så har campingen vidtagit åtgärder som bl.a. extraordinära städrutiner, begränsat antal i duschutrymmen samtidigt samt att det finns handrengörning uppsatt på flera platser.

Källor: regeringen.se och folkhalsomyndigheten.se

 

flag19 England Information from Garviks Camping

The Foreign Ministry still advises against unnecessary trips to all countries (right now until July 15) - but we can camp in Sweden! We need to focus on what we can do so it becomes easier to relate to what we cannot do.

The Government has now announced that it is open for travelling within Sweden (valid from June 13) - but thus not saying that everything is normal. Like many other things this spring and summer, we are also affected by the current situation, which means that the tradtional midsummer celebration in Fiskeviken will unfortunately be cancelled. We all have to look forward to the next midsummer when everything hopefully is back to normal.

It will of course also influence other traditional activities, more details about this will be published on our website etc. We must be compliant with the recommendations that come from our authorities and we continuously follow the information that comes from our authorities.

As the situation is today, there are no restrictions on campsites, but according to what the Public Health Agency announced yesterday, more clarifying information will come soon.  With current information we can look forward to a summer at Garviks Camping which feels positive in these times.

Finally, it is important that we all respect the "freedom under responsibility" that our authorities have given us - which includes:

  • that we don't travel unless we feel healthy
  • that we keep the recommended social distance to each other
  • that we take care of our hand hygiene

In addition to this, the Garviks Camping has taken measures that include: extraordinary cleaning routines, limited number of people in shower rooms at the same time and there is extra hand cleaning sprays set up in several places.


Sources: Swedish Government och People Health Agency 

 

Årets säsongsplatser tilldelades under april/maj och i dag - lördag 30 maj - skickades mail till samtliga på kölistan med förfrågan om "förnyelse". Vi informerade också via Facebook att utskicket hade gjorts.

Nu har vi sammanställt alla svar som inkommit via formuläret och vi har även informerat ut via vår hemsida och Facebook i förhoppning att nå alla på listan.

Förutom de som tidigare i våras fick säsongsplats så har närmare 15 st tagits bort från listan som har tackat nej eller pga uteblivna förnyelsesvar. Dessutom har ev. nya intresseanmälningar självklart lagts till. Listans namn har därmed övergått till att heta "2021" och 1:a versionen inför nästa säsong ligger nu på hemsidan (Se under Gästinfo - Kölistan).

Uppdatering 2020-05-30:
- Några ansökningar som lämnades in i receptionen under sommaren i fjol har lagts till
- 18 st på toppen har tagits bort (helt sagt upp sin plats, eller fått plats eller valt att lägga sig sist denna gång.
- De personer som lämnar in intresseanmälan under sommaren (i receptionen eller via hemsidan) kommer att läggas till vid nästa uppdatering (ca. sept/okt)

Med avseende på GDPR så har några kolumner numera lagts dolda och era epost-adresser har "maskerats" - men ni bör själva kunna känna igen er epost-adress som ni har lämnat in (och vi har registrerat).

Som vanligt uppmanar vi er alla att kolla listan och titta över de uppgifter ni tidigare har lämnat till oss. Om ex.vis epost inte stämmer så kommer ni inte få vårt årliga mailutskick (maj/juni) och ni riskerar därmed att tas bort från listan. Om ni har ändrade uppgifter så maila vår webmaster så uppgifterna uppdateras korrekt på listan.

Ha en trevlig sommar!

Kjell Korshavn
Webmaster och Köansvarig

Årsstämman inom Ek.föreningen Garviks Camping har hållits under helgen. Den fick genomföras på lite annorlunda sätt då Corona och myndighetsdirektiv inte ger oss möjligheten att hålla den i hamnen. Istället samlads ett 40-50 tal medlemmar runt dansbanan där avgående ordförande Ingvar Pettersson höll i taktpinnen.

Speciellt framkom det att ny infromation kring "resande och camping" förväntas inom 1-2 veckor från Folkhälsomyndigheten (FHM). Först då kommer campingen få en bättre totalbild över hur vi påverkas och hur vi kan förvänta oss att våra gäster kommer agera. Sedan genomfördes årsstämmen enligt sedvanliga rutiner. Vi vill speciellt tacka Ingvar Pettersson för hans insats som ordförande de senaste åren - där bl.a. de historiska händelserna som "riktig toalett" och "markköp" ingår. Tack Ingvar!

Tommy - vår nya ordförande
Under årsstämman valdes Tommy Gustavsson till ny Ordförande för Ek.föreningen Garviks Camping.
Samtidigt valdes Carina Fredriksson in som ledamot och Ingvar Pettersson fortsätter som suppleant.
Se hela den styrelsen under Kontaktsidan

Tommy är från Örebro och har varit på Garviks Camping sedan 1984. Han tog upp på stämman att han ser uppgiften både som ärofyll, spännande och utmanande - och att Garviks Camping ligger honom och hela hans familj nära hjärtat.

Vi kunde i år tyvärr inte bjuda på kaffe/kaka så vi får hoppas att vi kommer återgå till lite mer normala förhållanden under sommaren eller inför nästa år. Oavsett så har Garviks Camping en välkomponerat styrelse och en duktig ordförande som kommer styra skuta vidare framåt.

Efter årsstämman samlades nya styrelsen för konstituerande.

Vi önskar Tommy Gustavsson stort lycka till som Ordförande!

21 Maj

Årsmöte 24/5 vid dansbanan

Information från Styrelsen

Information till medlemmar i Ek.föreningen Garviks Camping

Pga rådande omständigheter kommer årsmötet söndag 24/5 kl 10.00 hållas utomhus vid dansbanan. Vi ber också samtliga att följa de allmänna direktiven från FHM kring distansering (2m).

Vi hoppas alla har förståelse för detta och bidrar på ett positivt sätt till att årsmötet kan genomföras på ett bra och effektivt sätt.

 

Mvh
Styrelsen

24 mars

Aktuell info kring Covid-19 (Corona)

Vi bevakar utvecklingen av situationen kring Covid-19 och Garviks Camping följer de instruktioner och rekommendationer vi får från ansvariga myndigheter.

Den 11 mars beslutade Regeringen på rekommendation av Folkhälsomyndigheten att man begränsar sammankomster med över 500 deltagare och som senare ändrades till max 50 personer. Detta som ett led i att hindra spridningen av coronaviruset (covid-19). Campingplatser omfattas inte av denna begränsning.

Om förutsättningarna skulle komma att ändras kommer vi uppdatera hemsidan och Facebook samt kontaktar alla berörda dygnsgäster som bokat på Garviks Camping inför säsongen 2020.

Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du svar på många frågor om nya coronaviruset och generella råd för att undvika att smittas.

Hur arbetar vi för att du ska känna dig trygg inför din kommande campingsemester?
Reser du med husvagn eller husbil är en stor fördel att du har möjligheten att kontrollera ditt eget boende.

För att säkerställa en trygg miljö för både gäster och personal, jobbar våra medlemmar just nu med att stärka sina städrutiner. Städning dödar viruset och god handhygien hjälper till att hindra eventuell smittspridning. Så att du även ska känna dig trygg i servicehusen.

Vänligen Styrelsen
Garviks Camping

03 oktober

Är du vår nya Ordförande?

Information från Valberedningen

Information till medlemmar i Ek.föreningen Garviks Camping

När vi i valberedningen jobbade fram en ny styrelse under våren 2019 som fastställdes på föreningens årsstämma i maj, fick vi till oss att vår ordförande önskade att bli ersatt från sitt uppdrag som ordförande från och med nästa år 2020 vilket innebär att föreningen behöver rösta fram en ny ordförande som kan axla uppdraget och ta vår förening tryggt framåt.

Det som är positivt i detta läge är att Ingvar kan tänka sig att ha en annan funktion i styrelsen för att överbrygga både erfarenhet och trygghet för den som tar emot uppdraget som ordförande.

Vi i valberedningen behöver alla medlemmars hjälpa för att vi ska kunna föreslå rätt person som ordförande. Vi önskar att ni tänker till och inkommer med namnförslag till oss i valberedningen.

Ni mailar ert förslag till oss i valberedningen på nedanstående mailadress, vi önskar era förslag till oss senast under november månad för att kunna ha god tid på oss innan årsstämman i maj 2020 då en ny styrelse ska väljas för 2020.

Maila till: 

Mvh
Valberedningen

Bengt Bodin, Björn Gustavsson och Thomas Mickelsson

24 september

Nu stänger vi (Söndag 29/9 kl.12.00)

Åter igen så närmar sig hösten efter en härligt sommar på Rossö.

Nu på söndag 29/9 kl.12.00 så stängs strömmen av så det är viktigt att ni har tagit eller kommer ta hand om ev. kyl-/frysvaror om ni har sådant kvar.

Det har varit en fantastisk bra sommar och även en ökning av antal dygnsgäster. Detta har också varit sommaren då vattentoaletter kom till Garviks Camping vilket vi hoppas många av er har satt pris på. Under hösten har arbetet fortsatt kring omplacering av toaletterna, men också för inkoppling av kommunalt vatten vilket kommer underlätta mycket inför nästa sommar.

Nu får ni krypa in era hus, ta fram filtarna och mysa lite - sedan är snart våren tillbaka och vi kan se fram emot att kunna åka till Rossö igen.

Stort tack för i år - vi ses nästa år!

10 september

En epok går i graven

Arbetet med förnyelse av toaletterna fortskrider enligt planerna.

Som ni såg i sommar så fanns ju vagnar med fina vattentoaletter på plats då vi nu är påkopplade kommunens avlopp. Sedan sommaren har arbetet påbörjats med att riva de gamla utedassen för att föra plats för vagnarna som kommer ställas på samma betongplattor. Som ni ser på bilderna så har arbetet kommit långt och det är bara glada minor hos de involverade.

IMG 1100

Endast betongplattan är kvar av detta välbesökta hus.

IMG 1891

Ordförande vägrade flytta på sig, utan denna fick bli den sista att rivas under en kort och fin ceremoni!

IMG 1890

Vi vill härmed informera om att bryggorna skall tas upp lördag 7/9 kl. 09.00.
Vi ber därför samtliga båtägare se till bryggan då är tom för båtar och förtöjningar.

Åter igen väntar vi tills ut i september med att ta upp bryggorna så att vi kan ge alla en förlängd möjlighet att njuta av Garviks Camping och Kosterfjorden.

Vi hoppas också ni kan vara delaktiga i att ta upp den vid det tillfället. Ju fler armar, ju kortare tid och bättre samarbete!

Mvh
Styrelsen

Kontakta oss

Garviksvägen 52

45295 Strömstad

Tel: +46 526 223 27

Fax: +46 526 223 07

Email:

Nyhetsmail?

captcha 

GC på Instagram

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår sajt. Genom att fortsätta använda vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies.
Hur vi hanterar cookies?