Gällande elföreskrifter

På Garviks Camping har alla tillgång till 10A elstolpeuttag och det är av stor betydelse att alla följer campingens elföreskrifter. Det är viktigt att rätt typ av kabel och anslutning används och att inga skarvar finns fram till vagnen. Föreskrifterna har tagits fram i enlighet med gängse standarder och vad som är vanligt inom camping och fritid.

Viktig information

  • Om inte rätt material används så kommer ansvariga på campingen att omedelbart ta bort den.
  • Den som inte följer de bestämmelser som finns, riskerar att avvisas från platsen.
  • Tänk på att det är du som campinggäst som är ansvarig för den elektriska anläggningen efter campingstolpen

Reglerna för användande av el är framtagna för att säkerställa en säker camping!

Anslutning

I våra stolpar finns enbart anslutningsmöjlighet med CEE-hane

Det är ditt ansvar som gäst på campingen att följa dessa elföreskrifter. Fråga oss om du det är något du undrar.