Information till medlemmar

Garviks Camping har beslutat att minimera antal papper som skickas ut varje år. Så istället för att du hittar många sidor i utskicket så hittar du nu allt här på hemsidan istället. Vår förening har tydliga miljömål i stadgarna och detta är ett av de mål vi eftersträvar att följa – och förbättra.

Utdrag ur ordningsregler – vid vistelse på Garviks Camping

I samband med betalning av medlemsavgiften så har man bekräftat att man godkänt nedanstående regelverk och förbundit sig till att rätta sig efter densamma. Korrigeringar kan ske under säsong och finns då uppdaterat här. Information kan också sättas upp på anslagstavlan vid Receptionen.

Årets datum

All information finns under vår ”Aktivitetskalender”
Kalendern (uppdateras varje år efter planeringsmöte)

Elföreskrifter

För allas säkerhet så måste alla följa de elföreskrifter som gäller för campingen.

På campingen gäller anslutning i stolpen med CEE hane:

Avläsning elförbrukning

Varje säsong skall läser du av din stolpe/mätare – både när du kommer och när du åker. Dina avläsningar lämnas till campingen enligt gällande rutin.

Karta – förvaring under vinter

Observera att det inte är tillåtet att privat utrustning ställs in i campingens utrymmen. Förvaring av golv och övrigt ska plockas ihop varje år och läggas på de ställen som Vaktmästaren/campingen hänvisar (alt. fraktas bort från campingen). När campingen är stängd för säsongen får inga enheter stå kvar på Campingen.

Information om båtplats

Pga mycket problem med rep, bottensänke och därmed båtar som sliter sig så är det beslutat att en båtplats ej får lånas eller hyras ut!
För dig som har båt – och hyr båtplats – så är det viktigt att du är informerad om vad som gäller.

Avfall och källsortering

För Grovsopor hänvisar vi vänligt men bestämt till Återvinningscentralen i Strömstad, där det är gratis att lämna.

Skräp – Ordning och reda

Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Ser du något papper/skräp så ta upp det och släng på rätt ställe så vår camping hela tiden är så ren som möjligt. Hjälp personen om den inte vet hur sorteringen fungerar. Alla vi medlemmar har samma ansvar för campingens yttre och för våra gästers bemötande.


Uthyrning

Uthyrning av uppställd enhet på Campingen är förbjudet.

Ett litet utdrag ur föreningens stadgar:

Campingen skall verka för en familjevänlig camping, och erbjuda möjligheter för alla åldrar till rekreation i en naturlig kustmiljö. Campingen skall värna skogen, klipporna, stränderna och i minsta möjliga mån göra ingrepp i naturen.

Allt för att åstadkomma en camping som är attraktiv år efter år, och på så sätt skapa kontinuitet bland campingens medlemmar och gäster.

Vad innebär det att vara medlem?

  • Det förväntas att jag vid behov skall deltaga i skötsel och förbättringar av föreningens camping, utan ekonomisk ersättning.
  • Vid större nyinvesteringar kan högre årsavgift krävas. Denna avgift bestäms genom majoritetsbeslut av föreningens medlemmar på stämman.
  • Vid eventuellt utträde ur föreningen, sker detta helt utan att ekonomiskt vederlag kan krävas. Se även stadgarna.

Som medlem har jag rätt till en bestämd uppställningsplats på campingområdet under sommarsäsongen. Före den 1/10 varje år skall min plats vara uppstädad och det materiel som jag vill vinterförvara på området skall placeras på anvisad plats.

Vilken kompetens/resurser finns inom föreningen? Vad vill/kan du bidra med?

Styrelsen har satt igång en ”inventering” av kompetens/resurser/förmågor/möjligheter inom föreningen och dess medlemmar. Vi har därför tagit fram ett formulär som du lätt kan svara på. Det är viktigt att samtliga medlemmar svarar på vad de kan eller vill bidra med – även om du redan idag är engagerad och har ”en roll”. Vi väntar med spänning på alla era svar!

Svara på enkät/formuläret

 

Meddela oss gärna om du saknar någon information eller du upplever att informationen inte stämmer!