Fakta om säsongsplats

Fakta

Garviks camping har ca. 242 platser.
Maximalt 75 är reserverade för medlemmar, därtill finns ca 120 säsongsplatser. Övriga platser finns för våra dygnsgäster

Säsongsplatser

Intresset att få en säsongsplats är oftast större än tillgången. Först när någon säger upp sin säsongsplats kan vi därför bereda en ny gäst plats. Av den anledning finns det en kölista för de som inte kan få plats direkt när man önskar.
Till kölistan

Intresseanmälan

Under säsong (juni-augusti) kan man anmäla sitt intresse i receptionen eller via webformulär på vår hemsida. Utanför säsong enbart via webformulär. På hemsidan hittar de mer information om att vara säsongsgäst och du kan se din plats i kön.
Till Intresseanmälan (Kölista Säsongsplats)

Årlig förnyelse (Bekräfta per mail)

Varje år hör campingen av sig till alla på kölistan via epost med ett erbjudande om säsongsplats eller att vi tyvärr inte kan erbjuda plats detta år. Detta görs normalt i slutet av april/början av maj. För att få behålla sin köplats krävs en aktiv handling av vederbörande, dvs att återkoppla till oss enligt den instruktion som mailas ut. Om man inte återkopplar till oss så stryks man från listan. Följ därför alltid instruktionen som meddelas vid mailutskicket.

Den som blir erbjuden en säsongsplats men avstår placeras med automatik sist i kön (eller tas helt bort om så önskas).

Listan uppdateras normalt enligt följande:

  • i maj/juni efter återkoppling från alla på vårt maj-utskick
    (med borttagning av de som ej har återkopplat samt de som har fått säsongsplats)
  • i september/oktober (uppdateras med sommarens inkomna intresseanmälningar)
  • ca. varannan månad utanför säsong (med ev. tillkomna intresseanmälningar och ev. epost-ändringar)

OBS! Viktig information

Ni ansvarar för att vi har rätt uppgifter om er adress, e-post, telefon etc.
Informera oss om ev. byte av e-post, så vi har korrekt information. Annars finns stor risk att ni missar att återkoppla på vårt utskick om att ”stå kvar på listan” och att ni då tas bort från listan.

Att få säsongsplats innebär att man får ställa upp sitt ekipage på campingen mellan 1 maj och 31 september (det finns bara helsäsongsplatser). Den som erbjuds säsongsplats samråder med vaktmästaren om vilken plats på campingen som finns tillgänglig. Platsens utformning är även beroende på storleken på vagn etc. Platsen är ”personlig” och man får absolut inte hyra ut den i 2:a hand.

Karta för medlem/säsong

Golv och material måste, utanför säsong, placeras på utpekade platser (se karta)

Hjärtligt välkommen till oss!

Styrelsen för
Garviks Campingklubb