Information till säsongsgäster

Garviks Camping har beslutat att minimera antal papper som skickas ut varje år. I vår campings stadgar och mål finns tydliga miljömål och detta är en av de beslut som är inom det området. Så istället för att skickar all information i ett kuvert, som i många fall redan finns här på hemsidan, så har vi skapat denna sida där vi har sammanställt all information – för dig som är säsongsgäst.

Utdrag ur ordningsregler – vid vistelse på Garviks Camping

I samband med betalning av säsongsavgift har campinggästen bekräftat att man godkänt nedanstående regelverk och förbundit sig till att rätta sig efter densamma. Korrigeringar kan ske under säsong och finns då uppdaterat här. Information kan också sättas upp på anslagstavlan vid Receptionen.

Årets datum

All information finns under vår aktivitetskalender. Kalendern uppdateras varje år efter planeringsmöte.

Elföreskrifter

För allas säkerhet så måste alla följa de elföreskrifter som gäller för campingen.

På campingen gäller anslutning i stolpen med CEE hane:

Avläsning elförbrukning

Varje säsong skall läser du av din stolpe/mätare – både när du kommer och när du åker. Dina avläsningar lämnas till campingen enligt gällande rutin.

Karta – förvaring under vinter

Observera att det inte är tillåtet att privat utrustning ställs in i campingens utrymmen. Förvaring av golv och övrigt ska plockas ihop varje år och läggas på de ställen som Vaktmästaren/campingen hänvisar (alt. fraktas bort från campingen). När campingen är stängd för säsongen får inga enheter stå kvar på Campingen.

Info – båtplats

Pga mycket problem med rep, bottensänke och därmed båtar som sliter sig så är det beslutat att en båtplats ej får lånas eller hyras ut!
För dig som har båt – och hyr båtplats – så är det viktigt att du är informerad om vad som gäller.

Avfall & källsortering

För Grovsopor hänvisar vi vänligt men bestämt till Återvinningscentralen i Strömstad, där det är gratis att lämna.

Skräp – Ordning och reda

Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Ser du något papper/skräp så ta upp det och släng på rätt ställe så vår camping hela tiden är så ren som möjligt. Hjälp personen om den inte vet hur sorteringen fungerar. Alla vi medlemmar har samma ansvar för campingens yttre och för våra gästers bemötande.

Uthyrning

Uthyrning av uppställd enhet på Campingen är inte tillåtet.

Övrigt

I övrigt refererar vi till gällande ”Trivsel- och Policyregler”.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

  • Du eller någon annan i ditt sällskap uppträder störande på området.
  • Du eller någon annan i ditt sällskap begår skadegörelse inom området.
  • husvagn/tält ej används till avsett ändamål
  • Din husvagn/tält inte följer campingens elföreskrifter

Ovanstående är ett utdrag från gällande Trivsel- och Policyregler.

Campingens målsättning

Campingen skall verka för en familjevänlig camping, och erbjuda möjligheter för alla åldrar till rekreation i en naturlig kustmiljö. Campingen skall värna skogen, klipporna, stränderna och i minsta möjliga mån göra ingrepp i naturen.

Allt för att åstadkomma en camping som är attraktiv år efter år, och på så sätt skapa kontinuitet bland campingens medlemmar och gäster.

Meddela oss gärna om du saknar någon information eller du upplever att informationen inte stämmer!