Trivsel- och ordningsregler

För allas trivsel gäller följande ordningsregler vid vistelse på Garviks Camping.
I samband med incheckning, betalning av medlems- eller säsongsavgift har campinggästen bekräftat att man godkänt nedanstående regelverk och förbundit sig till att rätta sig efter densamma. Korrigeringar kan ske under säsong och anslås då på anslagstavlan vid Receptionen.

Öppning

Innan Campingen har öppnat får inga enheter stå på campingen.

Placering / In- och utfart

Ingen husvagn får utplaceras utan godkännande av Vaktmästaren. När vi sätter upp vår vagn och tillhörande tält är det vår skyldighet att se till att vi ej sprider ut oss onödigt mycket. Husvagn + förtält samt ca 2 meter framför är OK men det är max!

Så kallade Ryggsäckar tillhör inte förtält enligt våra regler och är således inte tillåtna.

Garviks camping ansvarar för hur vagnarna står uppställda.Det rekommenderade avståndet är 4 meter. (Brandskydd)

Hänsyn

En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl. 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på campingplatsen med undantag av danskvällar som campingen annonserat, då gäller kl 01.00 och 07.00.

Oväsen eller annat högt ljud från ljudanläggning liksom bråk, skadegörelse m.m. kan föranleda omedelbar avhysning utan återbetalning för resterande tid på Garviks camping.

Fartbegränsning

Fartbegränsning gäller inom campingen. Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.

Ansvar

När du inte vistats i förtältet får elvärmare, gasolvärmare, kupévärmare, levande ljus, värmeljus och liknande får ej lämnas utan tillsyn. (Brandmyndighetens direktiv)

Ur miljöhänseende ber vi er även att vara sparsamma med elförbrukningen och ej ha på värmen på när ni inte vistas på campingen.

 • Tänk på att sätta ev. torklinor så högt att de ej skadar andra.
 • Du får inte fälla träd, buskar eller ta bort grenar.
 • Garviks Camping frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skada på gäster och dess egendom som är utanför vår kontroll.

Grillar

Kolgrillar måste hanteras på ett säkert sätt ej lägre än 60 cm och får aldrig lämnas obevakade innan den är släckt.

 • Tömning av grillkol skall ske på anvisad plats (cementrör vid sopcontainrarna).
 • Öppen eld får inte förekomma inom campingens område eller på stränder och klippor.

Brandvarnare

För allas säkerhet rekommenderar vi brandvarnare i husvagn och förtält.

Gasol

Anslutningar på gasolinstallationen i husvagnar/husbilar skall vara kontrollerad vartannat år. Gasolinstallationen skall vara godkänd. Kontrollera även slangar och anslutningar till era gasolvärmare och gasolgrillar.

Elsladdar

Anslutningskabel av typ A07BB eller HO7RN-F eller likvärdig av följande utförande skall användas:

 • miniarea 2,5mm
 • Skyddsledare grön/gul
 • Neutralledare ljusblå.

Kabeln ska gå direkt från stolpe till vagn (max längd 25 meter) och stickpropp av industrityp/CEE-don skall användas. Några
anslutningar däremellan får inte förekomma.

Spillvatten

Lunga alternativt slutet kärl skall användas till spillvatten från husvagnen. Dessa töms och rengörs på avsedd plats vid servicehusen.

Djurägare

Hunden SKA vara kopplad på campingens område och självklart plockar du upp efter ditt djur. Rastning ska ske utanför campingplatsen. Djuren får inte bada i badvikarna. Djurägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster.

Lek & bollspel

Hjälp barnen/ungdomarna att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel. Hänvisa dem till platser avsedda för lek m m. Att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna accepteras inte.

Sopor

På vår camping källsorterar vi för miljöns skull.

Grovsopor

För Grovsopor hänvisar vi vänligt men bestämt till Återvinningscentralen i Strömstad. På campingen är det BARA hushållssopor och glas i separata behållare som får slängas. Allt annat är det campinggästens ansvar att ta hand om.

Gemensamma utrymmen

För allas trevnad så hjälps vi åt med att hålla rent och snyggt.

Städning

Städfirma städar toaletter och duschar. Köken ansvarar vi själva för att det är rent och snyggt.

Båtar/bilar

 • Båtplats ska endast disponeras av dig som hyr den och kan varken lånas eller hyras ut till andra.
 • Din båt/båtttrailer ställer du på hänvisad plats (mittemot receptionen). Ingen trailer/släp med eller utan båt/skoter på campingen.
 • Skrapning/slipning/reparation av båtar/bilar får inte förekomma inom campingområdet.
 • Bil-, Båt- eller husvagnstvätt får inte förekomma inom campingens område.

Avresa/utcheckning

När ni lämnar er plats ska den vara städad och iordningställd.

Inför stängning

Observera att vi inte tillåter att någons privata utrustning ställs in i campingens utrymmen. Förvaring av golv och övrigt ska plockas ihop varje år och läggas på de ställen som Vaktmästaren/campingen hänvisar till (alt. fraktas bort från campingen). Se utsänd karta (eller här).

När campingen är stängd för säsongen får inga enheter stå kvar på campingen.

Uthyrning

Uthyrning av uppställd enhet på campingen är förbjudet.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

 • Du eller någon annan i ditt sällskap uppträder störande på området.
 • Du eller någon annan i ditt sällskap begår skadegörelse inom området.
 • husvagn/tält ej används till avsett ändamål
 • Din husvagn/tält inte följer campingens elföreskrifter

Ett litet utdrag ur föreningens stadgar:

Campingen skall verka för en familjevänlig camping, och erbjuda möjligheter för alla åldrar till rekreation i en naturlig kustmiljö. Campingen skall värna skogen, klipporna, stränderna och i minsta möjliga mån göra ingrepp i naturen.

Allt för att åstadkomma en camping som är attraktiv år efter år, och på så sätt skapa kontinuitet bland campingens medlemmar och gäster.

Varmt välkomna till en härlig säsong på vår underbara och natursköna camping!

Styrelsen för Garviks Camping Ek.förening
2022-01-13