Datum Aktivitet
21 juni Midsommarafton
09.00-10.00 insamling av blommor (ta med till Fiskeviken)
10.00 Stången pyntas i Fiskeviken
15.00 Midsommarstången – sång o musik
29 juni Ungdomsdisco, 18.00-20.00
3 juli Tipspromenad, start 18.00-18.30
6 juli Ungdomsdisco, 18.00-20.00
10 juli Tipspromenad, start 18.00-18.30
11 juli Morgongympa i Fiskeviken, start 09.30 (Se även anslag)
13 juli Garviksdagen
10.00 – ”Krabaten” (krabbfisketävling)
16.00 – Prisutdelning ”Krabaten” och ev. Music Quix
20.30 – Ungdomsdisco
17 juli Klassiker’n – Tipspromenad, start 17.00-17.30
18 juli Morgongympa i Fiskeviken, start 09.30 (Se även anslag)
20 juli 14.00 – Sandslottstävling
19.00 – Mellanvikskväll
20.30 – Disco för unga och ”gamla”
24 juli Tipspromenad, start 18.00-18.30
25 juli Morgongympa i Fiskeviken, start 09.30 (Se även anslag)
27 juli Garviksrundan, 17.00-18.00
Ungdomsdisco 18.00-20.00
31 juli Tipspromenad, start 18.00-18.30
3 augusti Ungdomsdisco, 18.00-20.00
17 augusti Kräftskiva, 18.00