Tiden går fort och torsdag den 17/3 ”denna veckan” önskar valberedningen få in nomineringar till val för styrelse arbete 2022.

Vi i valberedningen önskar att samtliga medlemmar som inte nominerat eller svarat på att man fått till sig utskicket gör detta under veckan.

Vi önskar era nomineringar oss tillhanda senast 17 mars, så att vi kan påbörja utvärdering av inkomna förslag. Givetvis går det att inkomma med förlag ända fram till att punkten behandlas på årsstämman. Vi tar era inkomna svar gärna på mail så att vi samtidigt kan uppdatera föreningens medlemslista, om ni väljer att avstå från att nominera någon önskar vi ett svar från er att ni har mottagit detta brev.

Förslagen skickar ni till valfri mail adress enligt nedan:


bengt.bodin@hotmail.com
kzenitha@hotmail.com
harry.bjorn@hotmail.com

Det går också bra att skicka vanlig post till:

Bengt Bodin
Räntmästargatan 26
702 25 Örebro