Viktig info från vägföreningen
Vägföreningen meddelar om vägrenovering (vägen till in campingen) mellan 9-14 maj (morgonen). Under dessa dagar kommer vägen vara helt avstängd för biltrafik för genomförande, kvalitetskontroll och garanti.
Förslag finns att om någon absolut vill komma på fredag att man kan ställa upp husvagnen på Boulevarden (parkering vid Boule-banan vid infarten till Garviksvägen) för att sen köra in på lördag morgon (14/5). Om någon ev. påtalar campingförbud på parkeringen så får ni hänvisa till OK från vägsamfälligheten.
Men vi rekommenderar att ni istället väntar till lördag förmiddag med att köra ut vagnen.
För att vägen skall sätta sig och garanti gälla så kommer inga transporter tyngre än bil+husvagn att tillåtas första veckan.