Nu har vi sammanställt alla svar som inkommit efter vårt utskick 30/5 – som informerades om både på hemsidan och via Facebook.
Version 1 för 2023 ligger nu på hemsidan (Se under Gästinfo – Kölistan).

Som vanligt vill de allra flesta stå kvar, men några har tackat nej och ett flertal har inte svarat alls, och har därför tagits bort från listan.
Dessutom har några nya intresseanmälningar lagts till.

Uppdatering 2022-06-25
– de som tackat för sig eller inte lämnat svar har tagits bort
– några som blev erbjuden plats men tackat nej och vill inte stå kvar har tagits bort
– några som blev erbjuden plats men tackat nej men vill stå kvar har lagts längst ner i listan
– nya intresseanmälningar har lagts till.

De personer som lämnar in intresseanmälan under sommaren (i receptionen eller via hemsidan) kommer att läggas till vid nästa uppdatering (ca. sept/okt)

Med avseende på GDPR så har några kolumner numera lagts dolda och era epost-adresser har ”maskerats” – men ni bör själva kunna känna igen er epost-adress som ni har lämnat in (och vi har registrerat).

Som vanligt uppmanar vi er alla att kolla listan och titta över de uppgifter ni tidigare har lämnat till oss. Om ex.vis epost inte stämmer så kommer ni inte få vårt årliga mailutskick (maj/juni) och ni riskerar därmed att tas bort från listan. Om ni har ändrade uppgifter så maila vår webmaster så uppgifterna uppdateras korrekt på listan.

Ha en trevlig sommar!

Kjell Korshavn
Webmaster och Köansvarig