Miljö- och byggnämndens ordförande i Strömstads kommun har beslutat om skärpt eldningsförbud med anledning av rådande riskbild i skog och mark och i syfte att förhindra skogsbrand. Förbudet gäller från och med fredag 9 juni klockan 12.00 och tills vidare. Det skärpa eldningsförbudet omfattar hela kommunen.

Läs mer här